w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

Komisja Wspólna Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  26 stycznia 2023 roku /czwartek/ o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Stałych Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przedstawienie Koncepcji Przebiegu Regionalnej Trasy Rowerowej nr 609 planowanej w ramach Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – przedstawiciel firmy VELO, Tobiasz Nykamowicz.
 4. Omówienie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla budowy PSZOK w gminie Lipie – projektant, Małgorzata Krupa. Wnioski radnych i sołtysów w tym zakresie.
 5. Programu funkcjonalno – użytkowego dla rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipie w 2021 roku – pracownik Urzędu Gminy Lipie, Olga Kowalska. Wnioski radnych i sołtysów do Programu funkcjonalno – użytkowego dla rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego na terenie gminy Lipie w 2023 roku – przygotowanie etapu II.
 6. Informacja ze spotkania Rady Rodziców ZS-P Parzymiechy z projektantami dotyczącego „Budowy przyszkolnego boiska wielofunkcyjnego wraz z oświetleniem oraz terenowych urządzeń sprawnościowych dla dzieci w miejscowości Parzymiechy” – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 7. Przystąpienie gminy Lipie do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - pracownik Urzędu Gminy Lipie, Marcin Węzik.
 8. Przedstawienie celów i zadań gminy Lipie zaplanowanych do realizacji w 2023 roku – Kierownik Referatu Organizacyjnego, Agnieszka Kotynia.
 9. Przedstawienie celów i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu zaplanowanych do realizacji w 2023 roku – Kierownik GOPS w Lipiu, Ilona Kubicka.
 10. Przedstawienie celów i zadań Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipiu zaplanowanych do realizacji w 2023 roku – Dyrektor GOK w Lipiu, Monika Łosik.
 11. Przedstawienie harmonogramu prac wykonywanych systemem gospodarczym na terenie gminy Lipie w 2023 – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 12. Informacja na temat odłączenia dostaw wody z gminy Krzepice dla mieszkańców Zbrojewska i omówienie działań gminy w zakresie zapewnienia wody pitnej mieszkańcom gminy Lipie – Kierownik Referatu Gospodarki i Infrastruktury, Krzysztof Słomian.
 13. Sprawy różne, wnioski, zapytania radnych i sołtysów.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Z poważaniem

                    Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                             Zbigniew Bystrzykowski