w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Kotynia   

Rozpoczęła się modernizacja drogi Lipie-Parzymiechy

DSC 7650Z początkiem lutego rozpoczęła się przebudowa drogi powiatowej na odcinku Lipie-Napoleon-Parzymiechy. Realizacja tej długo wyczekiwanej przez mieszkańców inwestycji ma zakończyć się w lipcu br. W jej wyniku powstanie nowoczesna droga - z jezdnią, chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą.

Obecnie trwają prace związane z poszerzeniem jezdni. Wcześniej, bo już w ubiegłym roku, rozpoczęły się prace przygotowawcze polegające na wycince drzew i krzewów rosnących w planowanym pasie drogi. Przypomnijmy, że zakres rzeczowy zadania zakłada wykonanie prac na odcinku o długości 4572 m, w tym przebudowę jezdni i jej poszerzenie do 6 m, a także:

  • po prawej stronie drogi:

           - budowę nowego i przełożenie istniejącego chodnika o szer. 2 m oraz budowę 3 peronów przystankowych o szer. 1,5 m (łącznie 3624 mb),

- utwardzenie poboczy o szer. 1 m,

- odwodnienie jezdni za pomocą studzienek ściekowych (odprowadzenie wody przykanalikami do rowu po lewej stronie).

  • po lewej stronie drogi:

- utwardzenie poboczy na szerokości 1 m,

- odtworzenie rowu,

- odbudowę ścian czołowych (2 szt.) przepustu drogowego,

- montaż przepustów pod zjazdami i wykonanie zjazdów na posesje,

- ułożenie korytek betonowych.

Odwodnienie jednostronne - po lewej stronie drogi - stanowić będą rowy, korytka betonowe oraz przepusty pod zjazdami - łącznie 4572 mb. Przebudowa drogi obejmie 10 skrzyżowań z innymi drogami oraz wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Koszt wykonania robót to kwota 12 054 129, 32 zł.