w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

LXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

        Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  17  marca 2023 roku /piątek/ o godz. 8:30  odbędzie się LVI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki od postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 10 marca 2023 r. nr sprawy DK-CZ.542.2.2.2022 w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru likwidacji z dniem 31 sierpnia 2023 r. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym, określającą nowy termin przekształcenia szkoły na 31 sierpnia 2023 r. (LXI/.../2023)
  6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie zażalenia do Ministra Edukacji i Nauki od postanowienia Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach z dnia 10 marca 2023 r. nr sprawy DK-CZ.542.3.4.2022 w sprawie negatywnej opinii dotyczącej zamiaru przekształcenia z dniem 31 sierpnia 2023 r. Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego, określającą nowy termin przekształcenia szkoły na 31 sierpnia 2023 r. (LXI/.../2023)
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Lipie na 2023 rok”. (LXI/.../2023)
  8. Informacja o pismach skierowanych do Rady Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy Lipie.
  9. Wnioski, uwagi radnych i sołtysów.
  10. Zakończenie obrad LXI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski