Aktualności

Gmina Lipie pozyskała dla dwóch parafii środki na renowację zabytków

Gmina Lipie w ramach drugiego naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożyła wnioski i pozyskała dofinansowanie na rzecz parafii w Dankowie i w Parzymiechach. Umożliwi ono obu parafiom wykonanie…
Fragment obwarowań wokół sanktuarium w Dankowie, w tle widoczny kościół.

LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 27 września 2023 roku /środa/ o godz. 07:30 odbędzie się LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali  narad Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad…

Konferencja przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci odbyła się w Lipiu

„Stop przemocy i krzywdzeniu dzieci” – pod takim hasłem w dniu 20 września 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu odbyła się konferencja poświęcona trosce o życie, zdrowie i bezpieczeństwo…
Wójt Gminy Lipie występuje w sali GOK w Lipiu podczas konferencji "Stop przemocy i krzywdzeniu dzieci".