Drukuj

Piękna wieś województwa śląskiego” – Konkurs!

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs, którego celem jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzenie aktywności gospodarczej, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

  1. Najpiękniejsza wieś
  2. Najpiękniejsza zagroda wiejska
  3. Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
  4. Najlepsza strona internetowa sołectwa.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez gminę udziału w terminie do

1 czerwca 2011r. Prosimy o zgłoszenie do Urzędu Gminy chęci udziału w konkursie w terminie do 20 maja 2011 r.

UWAGA!!!

Ilość zgłoszeń ograniczona - z terenu gminy można zgłosić tylko 1 wieś, 2 zagrody, nie więcej niż 2 przedsięwzięcia z różnych wsi oraz 1 stronę internetową sołectwa.


Szczegóły….