Drukuj

Zawiadomienie o XVII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu w dniu 5 października 2011 roku /środa/ o godz. 800 w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu, odbędzie się XVII Nadzwyczajna Sesję Rady Gminy Lipie z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
  6. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy Lipie.

Projekt uchwały

Z poważaniem

Przewodniczący Rady Gminy Lipie

Tadeusz Pułka