Drukuj
Wpisany przez Karolina Kapral   

logo_rada_gminy

LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

        Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  23  września 2022 roku /piątek/ o godz. 8:00  odbędzie się LIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022. (LIII/.../2022)
  6. Zakończenie obrad LIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

 

 

Z poważaniem

                Przewodniczący Rady Gminy Lipie

                        Zbigniew Bystrzykowski