Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzenia nadania numeru porządkowego nieruchomości

Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzenia nadania numeru porządkowego nieruchomości

Sposoby dostarczenia dokumentów

Wizyta w urzędzie

Listownie, drogą pocztową

Formularz elektroniczny (ePUAP)

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście

Pocztą

Elektronicznie (ePUAP)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku

Termin i sposób realizacji

Do 14 dni

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Lipie: 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie

Referat Gospodarki i Infrastruktury,

pok. nr 3 (parter)

tel. 34 318 80 32 wew. 45 lub 46

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30–17:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00