30. Analiza projektu uchwały w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2025 rok.

Projekt w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie gminy na 2025 rok.


Odpowiedzialna za treść: Karolina Kapral