OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPIE o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego w granicach administracyjnych gminy Lipie