Marszałkowskie wsparcie na kultywowanie tradycji

Aktywni mieszkańcy gminy Lipie z tutejszych OSP i KGW uzyskali dotacje na zadania publiczne, których istotą jest kultywowanie lokalnych tradycji.
Wszystkie trzy wnioski o przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert, złożone z terenu gminy Lipie, zostały rozpatrzone pozytywnie. Tym sposobem do każdego z wnioskodawców trafią środki na zadania publiczne dotyczące wspierania rozwoju gospodyń wiejskich aktywnych społecznie na terenie województwa śląskiego w 2024 roku – „Kultywowanie Tradycji Lokalnych”. 
Otrzymane dotacje pozwolą na zrealizowanie trzech zadań. W każdym z nich uzyskane środki przeznaczone zostaną na zakup wyposażenia kuchni w remizach (świetlicach) w Dankowie i Szyszkowie oraz w świetlicy wiejskiej w Stanisławowie. Sprzęt ten będzie używany do przygotowania potraw z myślą o spotkaniach mieszkańców w ramach realizacji wspomnianych projektów − dofinansowanych w konkursie. Jednak ważne jest, że już na stałe pozostanie on do użytku w każdej z doposażonych kuchni. OSP i KWG Danków uzyskały na ten cel 9730 złotych, OSP Szyszków również 9730 złotych, a OSP Lindów 9980 złotych.
Przy każdym z trzech zadań, na które przyznano dotacje, realizatorzy we własnym zakresie przygotują potrawy, które będą spożywane podczas organizowanych wydarzeń. „Gminne obchody Dnia Matki z OSP i KGW Danków” zorganizują wspólnie strażacy ochotnicy i członkinie koła gospodyń z Dankowa. „Jesienną biesiadę z OSP Szyszków” zorganizują strażacy z Szyszkowa wraz z KGW Szyszków. Z kolei OSP Lindów wraz z KGW Stanisławów zorganizują „Piknik integracyjny społeczności lokalnej”. 
Gratulujemy naszym OSP i KGW skutecznego wnioskowania o środki, które zostaną wykorzystane na rzecz kultywowania lokalnych tradycji.

Autor: 

Jarosław Jędrysiak