w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
AKTUALNOŚCI
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Anna Komendacka   

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o przedłużeniu do 31 grudnia 2015r. terminu rozpatrzenia odwołania Wójta Gminy Lipie od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach nr WOOŚ.4233.2.2013.EJ.23 z 13 kwietnia 2015r, w której odmówiono ustalenia uwarunkowań środowiskowych dla przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe wsi Danków poprzez budowę zbiornika retencyjnego i polderu przeciwpowodziowego - gmina Lipie, powiat kłobucki, województwo śląskie”.

Załącznik: Zawiadomienie
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Bogdan Gniła   

Zapraszamy do konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Powiatu w Kłobucku w sprawie uchwalenia "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu kłobuckiego"

więcej...

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Agnieszka Plaminiak   

Wójt Gminy Lipie zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert

Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r. 1118 ze zm. ) Wójt Gminy Lipie zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadania własnego gminy zawartego w Programie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, promocję zdrowego stylu życia oraz działalność profilaktyczną w Gminie Lipie w roku 2016.

więcej...

 
PDF Drukuj Email

logbzywnosci

  

Wójt Gminy Lipie informuje, że od dnia 25 listopada 2015 r. (środa) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godzinach od 7.30 – 15.30 będą wydawane produkty żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym FEAD.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w gminie Lipie
- stan prac projektowych

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców, dotyczącymi stanu prac nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Wójt gminy Lipie informuje, że obecnie opracowujemy trzy plany miejscowe.

Pierwszy obejmuje dwa obszary położone w miejscowości Parzymiechy - sporządzone w granicach określonych w uchwale Rady Gminy Lipie Nr XXVII/212/2012 z dnia 22 czerwca 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Więcej…
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Łosik   

INFORMACJA O WYNIKACH TESTU i ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

Na stanowisko Referent d/s budownictwa i gospodarki przestrzennej – cały etat.

więcej...

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Karolina Kapral   

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2015

WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 18 listopada 2015 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania polegającego na sprzedaży samochodu pożarniczego FSC-STARACHOWICE model STAR A-29 stanowiącego własność Gminy Lipie

więcej...

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 206