Profil zaufany

Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości danej osoby w systemach elektronicznej administracji. Profil zaufany działa jak odręczny podpis. Można dzięki niemu wysyłać przez internet dokumenty i wnioski do różnych urzędów. Podpis potwierdzony profilem zaufanym, podobnie jak kwalifikowany podpis elektroniczny, skutecznie zastępuje w kontaktach z podmiotami publicznymi podpis własnoręczny. 

 

Profil zaufany uzyskać na cztery sposoby: 

  1. Za pośrednictwem bankowości elektronicznej - w tym celu w systemie bankowości elektronicznej naszego banku, musimy wypełnić formularz o założenie Profilu Zaufanego i potwierdzić operację kodem autoryzacyjnym. Informację o założeniu konta otrzymamy na adres mailowy. 
  2. Za pomocą dowodu osobistego z warstwą elektroniczną – składamy i potwierdzamy wniosek online. 
  3. Składając wniosek online i potwierdzając go w rozmowie wideo z urzędnikiem (profil ważny tymczasowo). 
  4. Wypełniając formularz na stronie profilu zaufanego https://pz.gov.pl/pz/register i potwierdzić go w tzw. Punkcie Potwierdzającym (wniosek automatycznie jest także składany w trakcie zakładania konta użytkownika na platformie ePUAP). Aby potwierdzić profil w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z punktów potwierdzających. Jeżeli tego nie zrobimy, wniosek zostanie automatycznie odrzucony. 

 

Punkt potwierdzający Profil zaufany w Urzędzie Gminy Lipie 

W urzędzie Gminy Lipie znajduje się Punkt Potwierdzający Profil Zaufany. Znajduje się na parterze w pokoju nr 1. 

Osoba, która chce potwierdzić swój profil zaufany musi przyjść osobiście i mieć ze sobą dowód osobisty lub paszport. 

Profile potwierdzane są w godzinach pracy Urzędu: 

  • poniedziałek, środa, czwartek: 7.30-15.30
  • wtorek: 7.30-17.00 
  • piątek: 7.30-14.00 

 

Kontakt: 

Telefon: 34/ 318 80 32-35 wew. 36;

e-mail: m.karpik@uglipie.pl