Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Sposoby dostarczenia dokumentów

Wizyta w urzędzie

Listownie, drogą pocztową

Formularz elektroniczny (ePUAP)

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście

Pocztą

Elektronicznie (ePUAP)

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz wniosku o wydanie zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (załącznik nr 1)

Termin i sposób realizacji

Do 7 dni

Opłaty

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł

Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Lipie: 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001 lub bezpośrednio w kasie Urzędu.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie

Referat Gospodarki i Infrastruktury,

pok. nr 3 (parter)

tel. 34 318 80 32 wew. 45 lub 46

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30–17:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00