Opinia w sprawie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków

Sposoby dostarczenia dokumentów:

Wizyta w urzędzie

Listownie, drogą pocztową

Formularz elektroniczny (ePUAP)

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście

Pocztą

Elektronicznie (ePUAP)

Wymagane dokumenty:

Wypełniony wniosek o wydanie opinii dotyczącej planowanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (załącznik nr 1)

Dodatkowe informacje, uwagi

Wydanie opinii dotyczącej planowanej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest niezbędne do uzyskania pozwolenia/ dokonania zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków.

Opłaty

Nie dotyczy

Termin i sposób realizacji

Do 30 dni

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie

Referat Mienia i Ochrony środowiska

Pok. nr 21 (pierwsze piętro)

Tel. 34 318 80 32 wew. 39

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30–17:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00