Placówki oświatowe

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W LIPIU 

Szkoła Podstawowa im. Marszałka J. Piłsudskiego w Lipiu 

Przedszkole Publiczne w Lipiu

ul. Częstochowska 31

42-165 Lipie

tel. 034/318-80-88

e-mail: zsplipie@op.pl

www.zsplipie.pl

Dyrektora ZSP w Lipiu - mgr Olga Michalak

Wicedyrektor ZS-P w Lipiu - mgr Alicja Radek

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W PARZYMIECHACH

Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Parzymiechach 

ul. Parkowa 2

42-164 Parzymiechy

tel. 034/318-92-72

fax 034 318-94-79

e-mail: zs_parzymiechy@o2.pl

www.zspparzymiechy.szkolnastrona.pl

 

Przedszkole Publiczne w Parzymiechach

ul. Parkowa 1

42-164 Parzymiechy

tel. 034/318-93-26  

Dyrektor ZSP w Parzymiechach – mgr Jolanta Węzik

Zastępca Dyrektora - mgr Beata Troczka

 

ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W LINDOWIE 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lindowie

Publiczne Przedszkole w Lindowie

Lindów 42

42-165 Lipie

tel. 034/318-88-11

e-mail: szkolalindow@poczta.onet.pl

www.zsplindow.edupage.org 

Dyrektor ZSP w Lindowie - mgr Anita Zyna

 

SZKOŁA PODSTAWOWA W RĘBIELICACH SZLACHECKICH

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich

Rębielice Szlacheckie 93

42-165 Lipie

tel. 034/318-88-51

e-mail: sprebielice@wp.pl

www.sprebielice.szkolnastrona.pl 

p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Rębielicach Szlacheckich – mgr Anna Siedlak