CEEB

Sposoby dostarczenia dokumentów:

Wizyta w urzędzie
Listownie, drogą pocztową
Formularz elektroniczny (ceeb.gov.pl)

Sposoby odbioru dokumentów

Osobiście
Pocztą
Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i spalania paliw:

  • Formularz A – budynki i lokale mieszkalne
  • Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne


Opłaty

Brak.

Więcej informacji

CEEB to baza źródeł ciepła i spalania paliw, działająca od 1 lipca 2021 roku. 
Obowiązek składania deklaracji dotyczy właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, które posiadają źródło ciepła/spalania paliw o mocy nominalnej do 1 MW. 
W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach.

Termin na złożenie deklaracji od 1 lipca 2021 r.:

  • 14 dni od daty uruchomienia nowego źródła ciepła/spalania paliw – dla nowopowstałych budynków;
  • 12 miesięcy – dla budynków, które już istnieją.


Składając deklarację w formie elektronicznej na stronie GUNB: ceeb.gov.pl należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty.
Więcej informacji można znaleźć na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow…

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw
Pliki do pobrania
Formularz - A.pdf pdf,307.57 KB pobierz plik
Formularz - B.pdf pdf,340.65 KB pobierz plik