Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży

Sposoby dostarczenia dokumentów

 • Wizyta w urzędzie
 • Listownie, drogą pocztową
 • Formularz elektroniczny

Sposoby odbioru dokumentów

 • Osobiście
 • Elektronicznie

Wymagane dokumenty

Wypełniony formularz (załącznik nr 1)

Opłaty

Złożenie wniosku jest wolne od opłaty skarbowej.

Opłata za zezwolenie wynosi:

 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 525 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości od 4,5 do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) nie przekroczyła w ubiegłym roku 37 500 zł
 • 2100 zł – jeśli wartość sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu nie przekroczyła w ubiegłym roku 77 000 zł

lub

 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży piwa i napojów o zawartości do 4,5% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 1,4% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 37 500 zł
 • 2,7% ogólnej wartości sprzedaży napojów o zawartości powyżej 18% alkoholu – jeśli wartość ich sprzedaży przekroczyła w ubiegłym roku kwoty 77 000 zł.

Opłatę za korzystanie z zezwolenia należy wpłacić:

 • jednorazowo do 31 stycznia roku objętego zezwoleniem
 • w trzech równych ratach w terminach: do 31 stycznia, 31 maja, 30 września roku objętego zezwoleniem

Opłatę można wnieść w kasie Urzędu lub przelewem na rachunek Urzędu: 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001

17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Termin i sposób realizacji

W momencie przyjęcia oświadczenia

Dodatkowe informacje, uwagi

Oświadczenie o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za poprzedni rok należy złożyć do 31 stycznia następnego roku. Jeśli 31 stycznia wypada w dzień wolny od pracy, to termin na złożenie oświadczenia nie przesuwa się na kolejny dzień roboczy. Dlatego w takiej sytuacji oświadczenie należy złożyć w poprzednim dniu roboczym. Na przykład, jeśli 31 stycznia wypada w sobotę, to oświadczenie należy złożyć najpóźniej w piątek. Jeśli oświadczenie nie zostanie złożone do 31 stycznia, to zezwolenie wygaśnie po upływie kolejnych 30 dni. Żeby tego uniknąć, należy w trakcie tych 30 dni złożyć oświadczenie wraz z opłatą za korzystanie z zezwolenia. W tej sytuacji trzeba dokonać dodatkowej opłaty – jej wysokość to 30% rocznej „podstawowej” opłaty za korzystanie z zezwolenia.

Jeżeli zezwolenie wygaśnie, to o ponowne wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż alkoholu można wystąpić nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.

Ważne! Sprzedaż napojów alkoholowych po cofnięciu lub wygaśnięciu zezwolenia jest takim samym przestępstwem jakby zezwolenie nie zostało nigdy wydane - grozi za to grzywna.

Oświadczenie o rocznej sprzedaży alkoholu podczas imprez zamkniętych

Formularz oświadczenia o rocznej wartości sprzedanego alkoholu w punkcie sprzedaży ma zastosowanie również do oświadczenia o rocznej sprzedaży alkoholu podczas imprez zamkniętych. W oświadczeniu należy wpisać swój numer zezwolenia.

Tryb odwoławczy

Nie dotyczy

Komórka organizacyjna

Urząd Gminy Lipie

Referat finansowy (kasa)

pok. nr 14 (pierwsze piętro)

tel. 34 318 80 32 wew. 35

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek 7:30-15:30

wtorek 7:30–17:00

środa 7:30-15:30

czwartek 7:30–15:30

piątek 7:30–14:00

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego