Herb

herb gminy lipie

Herb stanowi element kształtowania wizerunku Gminy i jest jednym z najważniejszych symboli budujących jej tożsamość. Szczególnie znaczenie herbu dla naszej Gminy wynika z jej bogatego dziedzictwa historycznego. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przyznała prawo do posiadania herbu wszystkim gminom, upoważniając radę gminy do jego ustalenia. 

Rada Gminy Lipie Uchwałą nr XXIV/173/2012 z dnia 11 marca 2012 roku ustanowiła herb, flagę, banner i pieczęcie Gminy Lipie. Herb Gminy Lipie nawiązuje do charakterystycznej nazwy „Lipie”, do krajobrazu i topografii gminy oraz do tradycji historycznych. Co symbolizują poszczególne elementy herbu?

Symbol herbu drzewo lipy

Centralnym elementem naszego godła jest stylizowane drzewo lipy, będące tzw. godłem „mówiącym”, czyli nawiązującym do nazwy miejscowej Lipie. Nazwa ta, według zgodnej opinii językoznawców, oznaczała „miejsce porośnięte lipami”. Współcześnie to nazwa jednej z gminnych miejscowości oraz terytorium całej gminy.

obraz przedstawia wyobrażenie meandrującej rzeki Liswarty

Pod drzewem lipy widnieje wyobrażenie meandrującej rzeki Liswarty. Liswarta od wieków miała duże znaczenie dla rozwoju osadnictwa na terenie naszej gminy, właściwie można by rzec, że stanowiła swoistą sieć rozwoju siedlisk ludzkich w tym rejonie kraju. Była także wyznacznikiem przebiegu granic administracyjnych, praktycznie od XI wieku aż do rozbiorów Rzeczpospolitej. Na interesującym nas odcinku stanowiła granicę między ziemią wieluńską (wcześniej rudzką) a ziemią krakowską, czyli Wielkopolską a Małopolską. Jednocześnie na rzece przebiegała granica między archidiecezją gnieźnieńską i biskupstwem krakowskim, od momentu powołania najstarszych diecezji w Polsce aż do XIX stulecia. Współcześnie Liswarta stanowi niezaprzeczalne bogactwo krajobrazu Gminy Lipie.

kontur litery W

Gmina Lipie skupia miejscowości o bogatej i pięknej przeszłości, które od dawna wzbudzały zainteresowanie historyków i archeologów. Pomimo bogatej historii, żadna z miejscowości naszej gminy nie posiadała i nie posiada swojego herbu. Herb taki, jak każdy polski ród szlachecki, posiadał władający tymi ziemiami od schyłku XVI wieku do lat trzydziestych XVIII stulecia ród Warszyckich. Za ich czasów, w okresie przedrozbiorowym, w Dankowie i okolicy zaszły najistotniejsze zmiany, a zbudowana przezeń twierdza dankowska była miejscem faktów historycznych o ogólnopolskim znaczeniu. W tarczy herbowej Gminy Lipie nawiązanie do bogatej gminnej historii symbolizuje więc Awdaniec (Habdank) czyli tzw. Łękawica – godło herbowe rodu Warszyckich.

Wizualizacje symboli

Herb

herb gminy lipie

Flaga

flaga gminy lipie

Baner

banner gminy lipie

Pieczęć gminy

Pieczęć gminy lipie

Pieczęć Rady Gminy

pieczęć rady gminy lipie

Pieczęć Wójta Gminy Lipie

pieczęć wójta gminy lipie
Pliki do pobrania
treść uchwały pdf,848.32 KB pobierz plik
protokół flagowy pdf,239.75 KB pobierz plik