Inwestycje

Rok:
Rok:
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg gminnych

W terminie od 5 do 24 maja 2023 roku trwały remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej. Wykonawcą tych prac była firma REMOST z Olesna, którą wybrano w wyniku…

Zdjęcie przedstawia ubytki w nawierzchni po przeprowadzeniu napraw cząstkowych.