Place zabaw

Plac zabaw w Albertowie (przy remizie OSP) 

Albertów 43 A 

42-165 Albertów

 

Plac zabaw w Grabarzach (przy świetlicy wiejskiej) 

Grabarze 17 

42-164 Grabarze

 

 

Plac zabaw w Kleśniskach (przy remizie OSP) 

ul. Jaworska 62

42-164 Kleśniska

 

Plac zabaw w Lipiu (przy ZSP) 

ul. Częstochowska 31 

42-165 Lipie

 

Plac zabaw w Lipiu (na osiedlu) 

Skrzyżowanie ul. Klonowej i Leśnej

 42-165 Lipie

 

Plac zabaw i siłownia na powietrzu w Natolinie (przy skrzyżowaniu)

42-165 Natolin

 

Plac zabaw w Parzymiechach (przy ZSP)

ul. Parkowa 2 

42-164 Parzymiechy

 

Plac zabaw w Wapienniku (przy świetlicy wiejskiej) 

Wapiennik 26 A 

42-165 Wapiennik

 

Plac zabaw w Zbrojewsku (przy remizie OSP) 

Zbrojewsko 22 

42-165 Zbrojewsko

 

Plac zabaw w Zimnowodzie (przy CUS)

Zimnowoda 60 

42-164 Zimnowoda

 

Plac zabaw w Zimnowodzie (przy remizie OSP) 

Zimnowoda 32 A 

42-164 Zimnowoda