Programy polityki zdrowotnej

Program szczepień przeciw grypie dla osób w wieku 65+

Na lata 2021-2023 w gminie Lipie zaplanowano do realizacji program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia.
Program skierowany jest do osób, które są mieszkańcami gminy Lipie, spełniają kryterium wiekowe (mają ukończone 65 lat), nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wykonania szczepienia oraz które wyrażą zgodę na udział w programie.

Szczepienia wykonywane są za pomocą szczepionek czterowalentnych, zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu w Polsce, zgodnych z zaleceniami WHO na dany sezon grypowy.

Aby skorzystać ze szczepień należy zgłosić się do wybranego ośrodka zdrowia na terenie gminy Lipie, tj.:

Poradnia Ogólna w Lipiu

ul. Częstochowska 27 
42-165 Lipie 
tel. 34 318 80 50

Poradnia Ogólna w Parzymiechach

ul. Krzepicka 20 
42-164 Parzymiechy 
tel. 34 318 92 70

Poradnia Ogólna w Stanisławowie

Stanisławów 63 
42-166 Stanisławów 
tel. 34 318 87 85