Gminny Żłobek w Lipiu

Gminny Żłobek w Lipiu zlokalizowany jest w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lipiu przy ulicy Częstochowskiej 31 w salach po byłym gimnazjum. Placówka jest pierwszym publicznym żłobkiem na terenie Gminy Lipie i drugą placówką świadczącą opiekę nad dziećmi do lat 3 w Powiecie Kłobuckim. Obiekt został przebudowany zgodnie z przepisami i normami określonymi dla placówek opiekuńczych, w których będą przybywały dzieci do lat 3.

Jego atutem są:

 • duża sala z jadalnią
 • sypialnia do leżakowania 
 • łazienka
 • przestrzenna szatnia i korytarz
 • kuchnia

Gminny Żłobek w Lipiu to pierwsza placówka w Gminie, która ma zaspokoić potrzeby opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dzieci do lat 3 oraz wspierać rodziców w łączeniu życia rodzinnego i zawodowego. Stworzone warunki pozwolą dzieciom uczęszczającym do żłobka swobodnie się rozwijać, zdobywać nowe umiejętności oraz doświadczać relacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Placówka zaprojektowane jest dla 20 dzieci z terenu Gminy Lipie. Opiekę nad jedną 20 osobową grupą sprawuje 5 opiekunek dziecięcych.


W Gminnym Żłobku w Lipiu działa Rada Rodziców wybierana w każdym roku spośród wszystkich rodziców dzieci uczęszczających do żłobka 

KADRA PEDAGOGICZNA GMINNEGO ŻŁOBKA W LIPIU

 • mgr Olga Michalak- dyrektor
 • mgr Katarzyna Bystrzykowska
 • mgr Katarzyna Dudek
 • mgr Jolanta Pijanowska
 • mgr Patrycja Szymocha 
 • mgr Marta Strzelczyk
   

MISJĄ GMINNEGO ŻŁOBKA W LIPIU jest troska o zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój i wychowanie dziecka w myśl słów Janusza Korczaka:
„Dziecko chce być dobre. Jeśli nie umie – naucz. Jeśli nie wie – wytłumacz. Jeśli nie może – pomóż”.

WIZJA GMINNEGO ŻŁOBKA W LIPIU

Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości placówki, wykreowanym na podstawie uznanych wartości. 

Wizja jest tym, co chcemy osiągnąć. W naszym żłobku chcemy, aby dziecko:

 • aktywnie uczestniczyło w życiu żłobka;
 • było ufne w stosunku do opiekuna;
 • twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju;
 • radosne;
 • uczciwe i prawdomówne;
 • odpowiedzialne i obowiązkowe;
 • kulturalne i tolerancyjne
 • świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA

W efekcie „Absolwenci” naszego Żłobka będą przygotowani do przyszłej edukacji przedszkolnej, a zatem do pełnienia roli przedszkolaka.

ABSOLWENT NASZEGO ŻŁOBKA:

wskazuje:

 • zainteresowanie treściami nauczania, chęci poznawania czegoś nowego;
 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania;
 • umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość;
 • umiejętność współpracy w grupie;
 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań;
 • samodzielność;
 • odporność na stres (sytuacje problemowe, konflikty z kolegami);

posiada:

 • zdolność do obdarzania innych uwagą i porozumiewania się w zrozumiały dla nich sposób;

umie:

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie;
 • rozumie, zna, przestrzega:
 • prawa dziecka i respektuje prawa innych;
 • zasady bezpieczeństwa, zasad higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną;
 • zasady kultury współżycia, postępowania;
 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe;
 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska;

nie obawia się:

 • występować publicznie – reprezentować grupę, żłobek;
 • chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami, sukcesami;
 • wykazywać inicjatywy w działaniu;
 • wyrażania swoich uczuć.
   
Pliki do pobrania
Ramowy rozkład dnia.pdf pdf,287.17 KB pobierz plik
Regulamin organizacyjny.pdf pdf,309.84 KB pobierz plik
Statut.pdf pdf,269.69 KB pobierz plik