Placówki POZ

Na terenie gminy Lipie pomoc  w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej świadczona jest w następujących placówkach:

Poradnia Ogólna w Lipiu

ul. Częstochowska 27 
42-165 Lipie 
tel. 34 318 80 50

Poradnia Ogólna w Parzymiechach

ul. Krzepicka 20 
42-164 Parzymiechy 
tel. 34 318 92 70

Poradnia Ogólna w Stanisławowie

Stanisławów 63 
42-166 Stanisławów 
tel. 34 318 87 85

Więcej informacji na temat funkcjonowania Podstawowej opieki zdrowotnej można znaleźć na stronach Ministerstwa Zdrowia https://www.gov.pl/web/zdrowie/podstawowa-opieka-zdrowotna oraz Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku https://zozklobuck.com.pl