Gminny Punkt Wsparcia Rodziny

Z dniem 1 lipca 2020 roku działalność rozpoczął Gminny Punkt Wsparcia Rodziny. Dzięki tej inicjatywie mieszkańcy, którzy zmagają się z różnego rodzaju trudnościami, mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy psychologa, specjalisty terapii uzależnień, psychologa dziecięcego oraz radcy prawnego. W ramach punku funkcjonuje także infolinia wsparcia psychologicznego, uruchomiona w szczególności z myślą o osobach starszych lub samotnych. Punkt współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lipiu, Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym oraz wszystkimi szkołami gminy Lipie, w tym także ze szkolnymi pedagogami. Placówka jest zlokalizowana na II piętrze budynku remizy w Parzymiechach (ul. Częstochowska 7).

HARMONOGRAM PRACY GMINNEGO PUNKTU WSPARCIA RODZINY

KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE (STACJONARNE)

W przypadku konsultacji psychologicznych prowadzonych stacjonarnie aby umówić się na pierwszą wizytę, należy złożyć pisemny wniosek w Urzędzie Gminy Lipie (formularz poniżej). Po złożeniu wniosku koordynator Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny ustali datę i godzinę pierwszej wizyty i przekaże informację o jej terminie osobie wskazanej we wniosku. Jeżeli dana osoba będzie potrzebowała kolejnych konsultacji, termin następnych wizyt będzie ustalała bezpośrednio ze specjalistą/ psychologiem bez udziału koordynatora.

Godziny pracy:

  • Specjalista terapii uzależnień - poniedziałek, godz. 15.00 – 17.00
  • Psycholog dziecięcy - wtorek, godz. 15.00 – 18.00
  • Psycholog  dla dorosłych - sobota, godz. 14.00 – 17.00


KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE (TELEFONICZNE)

W celu zgłoszenia chęci rozmowy z psychologiem należy zadzwonić w trakcie dyżuru pod numer 696 578 155. Po przyjęciu zgłoszenia specjalista oddzwoni do danej osoby w umówionym terminie. Koszty rozmowy poniesie gmina.

Godziny dyżuru telefonicznego:

Sobota, godz. 12.00 – 14.00


KONSULTACJE PRAWNE (STACJONARNE)

Konsultacje z radcą prawnym nie wymagają wcześniejszego złożenia wniosku, przy czym wcześniej należy umówić się na wizyztę. Można to zrobić dzwoniąc pod nr telefonu 697 075 151

Godziny pracy:

Środa, godz. 14.00 – 16.00
Czwartek, godz. 8.00 – 10.00

Zachęcamy do korzystania z oferty Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny. Porady są bezpłatne dla mieszkańców. Osoby zainteresowane skorzystaniem z pomocy prosimy o kontakt pod numerem telefonu 34/ 318 80 32-35 wew. 51

Pliki do pobrania