w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email

W dniu 28 lipca 2011 r. w parku w Parzymiechach odbyło się spotkanie Wójta Gminy Lipie Pani Bożeny Wieloch z Panem Markiem Grzybem Dyrektorem Ośrodka Terapii Uzależnień w Przymiechach, w spotkaniu uczestniczyli również, Pan Piotr Woźniak – Radny Gminy Lipie, oraz pracownicy Urzędu Gminy Lipie i Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach.

Celem spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska Gminy Lipie i Ośrodka Terapii Uzależnień w Parzymiechach dotyczącego wzniesienia ogrodzenia oraz budowy bram. Projekt uzgodnień został przedstawiony na załączonej mapie.

Wypracowane stanowisko jest podstawą do prowadzenia dalszych rozmów z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w celu uzyskania pozwolenia na wzniesienie ogrodzenia, co stanowi warunek konieczny do przejęcia parku od Urzędu Marszałkowskiego na rzecz Gminy Lipie.