w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Barbara Łosik   

Wyborco, sprawdź czy jesteś w rejestrze wyborców!

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. Rejestr prowadzony jest dla każdej gminy odrębnie. Obejmuje on osoby zameldowane na pobyt stały i zamieszkałe na obszarze danej gminy, którym przysługuje prawo wybierania.

Osoby zameldowane na pobyt czasowy nie są ujęte w rejestrze wyborców. Jeśli zamieszkujemy bez zameldowania, wtedy również nie ma nas w rejestrze wyborców.
Aby w takiej sytuacji mieć prawo głosowania w danej gminie, musimy złożyć wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.

Do rejestru wyborców na własny pisemny wniosek mogą zostać wpisane osoby, które:
- stale zamieszkują na obszarze danej gminy bez zameldowania na pobyt stały,
- stale zamieszkują na obszarze danej gminy pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały,
- są osobami nigdzie niezamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy.

Wyborco pamiętaj! Jeżeli wymeldowałeś się z miejsca pobytu stałego lub zgłosiłeś, że na stałe wyjeżdżasz poza granicę Polski zostaniesz skreślony z rejestru wyborców i nie będziesz ujęty w spisach wyborców. Zapytaj pracownika urzędu gminy o szczegóły złożenia wniosku o wpisanie do rejestru wyborców lub wejdź na stronę internetową Państwowej Komisji Wyborczej www.pkw.gov.pl. W każdej chwili możesz sprawdzić w urzędzie gminy, czy jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców. Jeżeli nie jesteś wpisany do rejestru wyborców, nie zostaniesz ujęty w spisie oraz nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Filmik informacyjny PKW:
- wersja bez tłumacza języka migowego:
https://www.youtube.com/watch?v=jGOrbygR208

- wersja z tłumaczem:
https://www.youtube.com/watch?v=eQVZaB5qeOs