w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marta Kuc   

Program „Dobry start”

Informujemy, że zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego Programu „Dobry start”, w gminie Lipie program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Wsparcie z programu będzie realizowane w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko i ma wspomóc rodziny w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie dobry start będzie przysługiwać dzieciom do ukończenia 20 r. życia, na każdy rozpoczynający się rok szkolny. W przypadku osób niepełnosprawnych, uczących się w szkole, świadczenie przysługuje do 24 roku życia. Świadczenie będzie przysługiwało rodzinom bez względu na dochód.

Składanie wniosków w sprawie świadczenia dobry strat prowadzone będzie w jednostce realizującej świadczenie wychowawcze 500+ , czyli w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu. Formularze wniosków o świadczenie będą dostępne w siedzibie GOPS lub na stronie internetowej www.lipie.pl w zakładce Pomoc społeczna od dnia 1 sierpnia 2018r.

Wnioski o wypłatę świadczenia będzie można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz za pomocą bankowości elektronicznej, tak jak w przypadku świadczenia wychowawczego. Od 1 sierpnia każdego roku będą przyjmowane wnioski składane drogą tradycyjną. W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie lipiec-sierpień, rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi nie później niż do końca września danego roku. W przypadku wniosków składanych w okresie wrzesień-listopad rozpatrzenie i wypłata świadczenia nastąpi w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku. Wnioski o świadczenie dobry start można składać do 30 listopada. Wniosek złożony po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach informuje, że uruchomiono infolinię dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o świadczenie dobry start pod numerem telefonu
(32) 606 30 03. Infolinia będzie działała od 11 czerwca 2018r. do 31 sierpnia 2018r. w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-14.00.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.mpips.gov.pl/ lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipiu pod numerem tel. 34/ 3188033,wew. 54 lub osobiście w siedzibie Ośrodka, pok. 23.