w w w w

baner
Jesteś w:   Strona Główna
large small default
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mateusz Juszkiewicz   

Do 30 czerwca złóż deklarację o źródle ciepła

Przypominamy, że 30 czerwca br. upływa termin na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Dotychczas spośród 2308 punktów adresowych na terenie gminy Lipie deklarację złożyło 56 % właścicieli nieruchomości.

CEEB to baza, do której każdy właściciel lub zarządca budynku ma obowiązek złożyć deklarację o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Na złożenie deklaracji właściciele/zarządcy nieruchomości mają:

  • 12 miesięcy, czyli od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w przypadku źródeł już istniejących w dniu 1 lipca 2021 r.;
  • 14 dni od pierwszego uruchomienia urządzenia lub instalacji w przypadku nowych budynków.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej - za pośrednictwem strony internetowej www.zone.gunb.gov.pl. Logowanie do systemu odbywa się za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną

lub

  • w formie papierowej - wypełniony formularz można przesłać pocztą lub złożyć osobiście we właściwym miejscowo urzędzie gminy.

Więcej informacji dotyczących Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, w tym formularz deklaracji, można znaleźć na stronie www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow . Formularz można pobrać także w Urzędzie Gminy Lipie (pok. 21 – I piętro).