Drukuj

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020.


Załączniki :


odpowiedzialny za treść:  Henryka Siejka

osoba publikująca informację: Marcin Karpik