Drukuj

Zagłosujmy na najciekawszą koncepcję

Wójt Gminy Lipie zaprasza mieszkańców do udziału w elektronicznym głosowaniu na najlepszą pracę w Konkursie studialnym na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej zagospodarowania terenów gminy Lipie, tj. „wyspy” w Dankowie, Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Troninach oraz parku w Parzymiechach, organizowanym wspólnie przez gminę Lipie i Politechnikę Krakowską.

Swój głos mogą Państwo oddać tylko jeden raz i tylko na jedną spośród 45 zgłoszonychdo głosowania internetowego koncepcji. Z pracami zgłoszonymi do konkursu, tj. złożonymi przez studentów planszami graficznymi dla każdego w/w obszaru, można zapoznać się w galerii zamieszczonej poniżej. Poszczególne koncepcje oznaczone są kolejno numerami od 1 do 45, przy czym symbol „D” przypisany jest koncepcjom „wyspy” w Dankowie, „P” parku w Parzymiechach, natomiast „T” Ośrodka Sportu i Rekreacji w Troninach.

Głosowanie odbywa się za pomocą sondy dostępnej na stronie internetowej www.lipie.pl, zlokalizowanej w prawym, dolnym rogu strony. Aby prawidłowo oddać głos, w pierwszej kolejności należy zapoznać się wizualizacjami projektów (Krok 1), następnie – w Sondzie (Krok 2) - zaznaczyć wybraną przez siebie koncepcję i kliknąć przycisk „Głosuj”. Ważne: Nie ma możliwości podglądu koncepcji w Sondzie.

Termin zakończenia głosowania upływa 4 marca br. Oddanie głosu w formie elektronicznej jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zapoznaniu się z aneksem do regulaminu konkursu.

Koncepcja, która otrzyma najwięcej Państwa głosów, zostanie uznana za wizję rozwoju danego obszaru, najbardziej odpowiadającą mieszkańcom. Wybrana koncepcja zostanie uhonorowana nagrodą Grand Prix o wartości 1000 zł, czyli Nagrodą Publiczności.

Jak oddać głos?

[instrukcja głosowania]

[aneks do regulaminu]

 Galeria projektów

 

Koncepcja 1 (D)

Koncepcja 2 (D)

Koncepcja 3 (D)

Koncepcja 4 (D)

Koncepcja 5 (D)

Koncepcja 6 (D)

Koncepcja 7 (D)

Koncepcja 8 (D)

Koncepcja 9 (P)

Koncepcja 10 (P)

Koncepcja 11 (P)

Koncepcja 12 (P)

Koncepcja 13 (P)

Koncepcja 14 (P)

Koncepcja 15 (P)

Koncepcja 16 (P)

Koncepcja 17 (P)

Koncepcja 18 (P)

Koncepcja 19 (P)

Koncepcja 20 (P)

Koncepcja 21 (P)

Koncepcja 22 (P)

Koncepcja 23 (P)

Koncepcja 24 (P)

Koncepcja 25 (P)

Koncepcja 26 (P)

Koncepcja 27 (P)

Koncepcja 28 (P)

Koncepcja 29 (P)

Koncepcja 30 (P)

Koncepcja 31 (P)

Koncepcja 32 (P)

Koncepcja 33 (P)

Koncepcja 34 (P)

Koncepcja 35 (P)

Koncepcja 36 (T)

Koncepcja 37 (T)

Koncepcja 38 (T)

Koncepcja 39 (T)

Koncepcja 40 (T)

Koncepcja 41 (T)

Koncepcja 42 (T)

Koncepcja 43 (T)

Koncepcja 44 (T)

Koncepcja 45 (T)