Awaria wodociągu w Parzymiechach

Ze względu na awarię i silny wyciek wody z sieci wodociągowej w Parzymiechach nastąpiła konieczność natychmiastowego wyłączenia dopływu wody do posesji na terenie miejscowości Kleśniska, Giętkowizna oraz w obrębie ulic Wieluńskiej, Chmielnej i Kwiatowej w Parzymiechach. Ze względu na charakter awarii jej usuwanie będzie można rozpocząć dopiero jutro we wczesnych godzinach porannych. Czasowe wyłączenie dopływu wody do wymienionych miejscowości i ulic okazało się, niestety, konieczne z uwagi na skalę spowodowanego przez awarię wycieku (objętością trzykrotnie przekracza normalne zużycie wody). Dopływ wody zostanie przywrócony po usunięciu awarii – jak najszybciej będzie to możliwe.