Badanie testowe – IT Fitness Test 2024

W dniach od 15 kwietnia do 31 października 2024 roku na terenie całej Polski przeprowadzone zostanie badanie testowe IT Fitness Test 2024, którego celem jest weryfikacja kompetencji cyfrowych uczniów szkół podstawowych (klasy 7 i 8) i szkół średnich oraz nauczycieli. Celem akcji jest również wypracowanie raportu diagnozującego poziom kompetencji cyfrowych uczniów z ww. szkół w województwie śląskim.
Aby wziąć udział w badaniu, należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie https://itfitness.eu/pl. Warunkiem uczestnictwa jest dostęp do komputera podłączonego do internetu. Czas trwania testu to ok. 45 minut.
Po zakończeniu badania, w listopadzie, odbędzie się wojewódzki finał testu, w ramach którego nastąpi ogłoszenie wyników oraz uhonorowanie nagrodami osób z najlepszymi wynikami w regionie.

Autor: 

Ksenia Krasińska-Kotas