Dzień Czystego Powietrza w ZSP w Lindowie

14 listopada obchodzimy Dzień Czystego Powietrza. Zanieczyszczenie powietrza jest zagrożeniem dla życia i zdrowia każdego z nas. Dzień Czystego Powietrza jest doskonałą okazją do tego, by przypomnieć ważne informacje dotyczące powietrza, którym oddychamy, wiedzieć jak zadbać o środowisko i o swoje zdrowie. W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lindowie edukujemy na temat smogu i zagrożeń dla zdrowia. Szkoła podstawowa przystąpiła do Edukacyjnej Sieci Antysmogowej oraz realizuje projekt „Mierzymy się ze smogiem”. W ostatnim tygodniu w przedszkolu i w szkole przeprowadzono zajęcia z uczniami na podstawie scenariuszy ESA.

W Dniu Czystego Powietrza dzieci − starszaki z grupy Rybki − uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych pod kątem zapoznania się z terminami związanymi z czystym powietrzem, smogiem, recyklingiem itp. Zajęcia miały na celu wprowadzić do tematu i zapoznać dzieci z informacjami o tym, dlaczego tak istotne jest, aby oddychać czystym powietrzem. Podczas zajęć omówiliśmy i określiliśmy najpierw, czym jest powietrze – poprzez zabawy z balonikiem, dmuchanie przezroczystego woreczka. Wszystko po to, by wykazać różne cechy powietrza. Bo zanieczyszczone powietrze „wygląda” i „pachnie” nieco inaczej niż czyste. Określaliśmy też, czym jest zanieczyszczone powietrze, czym jest smog. Poznaliśmy sposób określania jakości powietrza: symboliczne buźki odpowiednich kolorów i tablicę na korytarzu szkolnym oraz na budynku placówki, które podają informacje o jakości powietrza. W związku z tematem wykonaliśmy kilka prac − zadań plastycznych i logicznych. Wśród nich – pracę plastyczną „smok czy smog”. „Skąd się bierze smog?” to z kolei praca, podczas której dzieci określały samodzielnie pochodzenie czystego i zanieczyszczonego powietrza. Dla wizualizacji zjawiska przeglądaliśmy tablice demonstracyjne z rodzajem zadymienia oraz tablice demonstrujące w jaki sposób przedszkolaki mogą dbać o powietrze. „Jak dbamy o środowisko?” to zajęcia, podczas których poznaliśmy słowa recykling i ekologia. Określaliśmy także kolory koszy i wykonaliśmy zadanie związane z segregacją odpadów. Dzieci, które wykazały się największą znajomością tematu i utrwaliły najlepiej materiał, otrzymały książeczki z Dinkiem. Wszyscy za aktywny udział otrzymali medale i tytuł: „Ekolog, który niszczy smog”.
Uczniowie klasy I w ramach Dnia Czystego Powietrza zdecydowali się na poszerzenie wiedzy lokalnej społeczności na ten temat i wyruszyli na ulicę, by namawiać dorosłych do dbania o powietrze, wykrzykując rymowane hasła. Zdobyli również wiedzę poprzez doświadczenie z użyciem słoika i zapalonej świeczki. Przekonali się, że nawet ogień potrzebuje tlenu, aby się palił. Kolejnym doświadczeniem było sprawdzenie czystości powietrza na terenie szkoły przy użyciu odkurzacza, chusteczki i gumki recepturki. Efekt był zadowalający − chusteczka okazała się prawie czysta. Ten dzień uświadomił uczniom, jak ważne jest dbanie o jakość powietrza.
Klasa II została zapoznana z prezentacją „Co wisi w powietrzu?”. Uczniowie zdobywali wiedzę i umiejętności, dzięki którym będą świadomi wpływu człowieka na jakość powietrza. Sprawdzali na stronie programu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej jakość powietrza w dniu 14 XI w okolicy naszej szkoły − która była zgodna z pomiarami, jakie wskazuje miernik jakości powietrza umieszczony na szkolnym budynku. W Dniu Czystego Powietrza jakość powietrza w Lindowie była rzeczywiście bardzo dobra. Następnie uczniowie wykonywali karty pracy i zaliczyli test sprawdzający zdobyte podczas zajęć umiejętności.
Klasa III 17.11.2023 r. zrealizowała zajęcia Edukacyjnej Sieci Antysmogowej „Wygrajmy ze smogiem (dla kl.1-3)”. Podczas e-lekcji uczniowie poznali źródła i miejsca występowania smogu w Polsce. Dowiedzieli się, jaki wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza mają temperatura i ukształtowanie terenu. Poznali także, w jaki sposób przy pomocy dorosłych zbadać smog w warunkach domowych. W czasie zajęć uczniowie pracowali samodzielnie i zapoznali się z trzyczęściowym filmem i planszami edukacyjnymi uzupełnionymi głosem lektora. Zdobytą wiedzę wykorzystali do rozwiązania testu, aby na koniec zdobyć certyfikat „Ekomistrza”. Na koniec zajęć wyszli na plac szkolny, aby dowiedzieć się, jaki jest stan powietrza, a następnie wypełnić ostatnią z kart pracy, w której należało zapisać wynik dzisiejszego pomiaru. Celem zajęć było dostarczenie uczniom wiedzy na temat powietrza oraz uzmysłowienie im, jakie zagrożenia wiążą się z zanieczyszczonym powietrzem.
Uczniowie klasy IV i V zapoznali się z regulaminem konkursu plastycznego na ekologiczny plakat dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i świetlic środowiskowych z zakresu efektów likwidacji niskiej emisji pod tytułem „Tak dla Czystego Powietrza”.
Uczniowie klasy VII otrzymali w wersji elektronicznej materiały dotyczące tematyki zanieczyszczeń i smogu. Mieli za zadanie zapoznać się z problematyką w domu i odpowiedzieć na pytania z karty pracy. Na lekcji wychowawczej obserwowali najwyższe wskazania bieżące na tablicy głównej strony esa.nask.pl oraz szukali przyczyn takiego stanu rzeczy. W dalszej części zajęć uczniowie w grupach zadaniowych wykonywali zadania „Fakty i mity”. Obejrzeli film o źródłach zanieczyszczeń oraz wspólnie wypełnili kartę o chorobach, jakie wywołują zanieczyszczenia powietrza. Uczniowie zostali zapoznani ze sposobami ochrony przed zanieczyszczeniami. W ostatniej części grupy zadaniowe wykonały „Quiz smogowy”. Największe wrażenia zrobiła na uczniach informacja o „kopciuchach” − o tym, że nasza miejscowość znajduje się w rejonie, gdzie często są bardzo wysokie stężenia pyłu, że benzopiren obecny w smogu wywołuje nowotwory i inne choroby. Zajęcia projektowe doskonale skorelowały się z tematyką poruszaną na lekcjach języka polskiego o odpowiedzialności m.in. za klimat. Uczniowie uświadomili sobie rangę prośby Grety Thunberg − aktywistki klimatycznej: „Zostawmy węgiel w ziemi”. Jeden z uczniów wykorzystał zdobyte treści w pracy literackiej pisanej na konkurs ogólnopolski: „Ekologia w moim domu”.
Każdy z nas może wpłynąć na lepszą jakość powietrza i swojego życia.

Podczas realizacji zajęć wykorzystano laptop i aparat fotograficzny zakupione w ramach realizacji programu #LaboratoriaPrzyszłości.

 

Autor: 

ZSP Lindów