Gmina Lipie pozyskała dla dwóch parafii środki na renowację zabytków

Gmina Lipie w ramach drugiego naboru Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożyła wnioski i pozyskała dofinansowanie na rzecz parafii w Dankowie i w Parzymiechach. Umożliwi ono obu parafiom wykonanie prac konserwacyjnych i restauracyjnych dotyczących cennych obiektów zabytkowych.
W drugim naborze wniosków Gmina Lipie uzyskała na rzecz parafii w Dankowie kwotę 350 000 złotych i na rzecz parafii w Parzymiechach kwotę 400 000 złotych. Dofinansowanie pozyskane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozwoli parafii Danków na przeprowadzenie renowacji i zabezpieczenia obwarowań ziemnych w części zachodnio-południowej z obmurowaną skarpą wokół kościoła pw. św. Stanisława Biskupa w Dankowie. Z kolei parafia Parzymiechy będzie miała możliwość − z wykorzystaniem uzyskanego dla niej przez Gminę Lipie dofinansowania – przeprowadzić konserwację i restaurację obiektów ruchomych z wnętrza kościoła pw. św. Ap. Piotra i Pawła w Parzymiechach. Oba te działania na rzecz cennych zabytków na terenie naszej gminy są ważne i pozwolą na uchronienie naszego wspólnego dziedzictwa historycznego przed degradacją.
Równocześnie Powiat Kłobucki pozyskał dla parafii Danków kwotę 500 000 złotych na renowację i zabezpieczenie obwarowań ziemnych wokół kościoła parafialnego pw. św. Stanisława Biskupa w Dankowie.
Warto zauważyć, że za pośrednictwem samorządów obie parafie uzyskały też wsparcie w pierwszym naborze wniosków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Dzięki temu możliwe będzie kompleksowe zajęcie się zarówno zabytkowymi wałami wokół sanktuarium w Dankowie oraz zabytkowym kościołem i jego wyposażeniem w Parzymiechach. Zadania te będą realizować parafie.

Autor: 

Jarosław Jędrysiak