Indywidualne numery rachunków bankowych do wpłat za podatki lokalne, wodę i ścieki

Od 1 stycznia 2024 roku każdemu mieszkańcowi, który płaci podatki lokalne oraz opłaty za wodę i ścieki w gminie Lipie, przyporządkowane zostały indywidualne numery rachunków bankowych, na które należy wpłacać te należności. 
Takie rozwiązanie umożliwia wdrożony System Identyfikacji Masowych Płatności. System ten każdemu podatnikowi (płatnikowi) przyporządkowuje osobne numery rachunków bankowych do wpłacania należności z tytułu podatków (od nieruchomości, rolnego, leśnego) oraz opłat za dostawę wody i odbiór ścieków (zarówno dla osób fizycznych i prawnych). W związku z tym obecnie wpłat z tytułu wyżej wymienionych podatków i opłat należy już dokonywać nie na stary, ale na nowy, indywidualny rachunek bankowy. 
Nowe numery tych rachunków każdy zobowiązany do wnoszenia opłat i podatków otrzyma w aktualnej decyzji podatkowej/nakazie płatniczym oraz w wystawionych fakturach za dostawę wody i odbiór ścieków. Warto zwrócić uwagę, że w podobny sposób, czyli również na indywidualne numery rachunków, w gminie Lipie wnoszone są już od dłuższego czasu opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 
Dodatkowo - do osób prawnych, które są podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, zostanie wysłana pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego.
Jednocześnie informujemy, że powyższych wpłat dokonywać można podobnie jak dotychczas  w kasie Urzędu Gminy Lipie, za pośrednictwem inkasentów, na poczcie lub w banku. Dodatkowe informacje uzyskać można pod numerem tel.: 34 318 80 31-35 wew. 43 (podatki lokalne) oraz wew. 42 (woda i ścieki) lub osobiście w pok. nr 2 lub 6. 
 

Autor: 

Bogdan Gniła