INFORMACJA DLA PODATNIKÓW PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Przypominamy, że  15 września 2023 r. mija termin płatności II raty podatku od środków transportowych za 2023 rok.          
Obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych można wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy gminy Lipie: uwzględniając w tytule wpłaty nazwę podatku i okres, którego wpłata dotyczy (np. II rata) oraz imię i nazwisko (nazwę) podatnika.
          
B.S. Krzepice O/Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001

Autor: 

Mariola Kotala