Informacja dla podatników podatku od środków transportowych

Przypominamy, że 15 lutego 2024 r. mija termin składania deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1wraz z załącznikiem DT-1/A) na bieżący rok podatkowy.

Podatnicy są zobowiązani wpłacać obliczony w deklaracji podatek od środków transportowych bez wezwania w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, tj.w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku. 

Płatności można dokonać w kasie Urzędu Gminy Lipie lub na rachunek bankowy:
B.S. Krzepice O/Lipie 93 8250 1026 2102 0000 0026 0001, uwzględniając w tytule wpłaty nazwę podatku i okres, którego wpłata dotyczy (np. I rata) oraz imię i nazwisko (nazwę) podatnika.


Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.70 z późn. zm.).
  • Uchwała Nr LXXI/457/2023 Rady Gminy Lipie z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Autor: 

Mariola Kotala