Informacja dotycząca bezpłatnego transportu osób niepełnosprawnych i wieku 60+ do lokali wyborczych na terenie gminy Lipie w wyborach do Sejmu i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r.

W niedzielę 15 października 2023 roku odbędą się wybory do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowe. Wyborcy z niepełnosprawnościami oraz ci, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, będą mogli skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych na terenie Gminy Lipie, organizowanego przez Wójta Gminy Lipie.
Transport organizowany będzie na podstawie art. 37e Kodeksu Wyborczego. Zamiar skorzystania z transportu w dniu wyborów należy wcześniej zgłosić. Informujemy, że w Urzędzie Gminy Lipie w terminie do 2 października 2023 roku (poniedziałek) przyjmowane będą zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego. Prawo to przysługuje wyborcom niepełnosprawnym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 rok życia.
Zgłoszeń zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego i bezpłatnego transportu powrotnego można dokonywać ustnie, telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej. W przypadku zgłoszeń pisemnych należy wypełnić załączony  poniżej formularz zgłoszenia i następnie złożyć go w sekretariacie Urzędu Gminy Lipie (42–165 Lipie, ul. Częstochowska 29) lub przesłać skan zgłoszenia na adres e-mail: i.lakoma@uglipie.pl lub ePUAP: /UGLIPIE/SkrytkaESP. Zgłoszenia telefonicznego można dokonać pod numerem 34/318 80 32-35 wew.39 lub osobiście (ustnie) w Urzędzie Gminy Lipie w pokoju 21.
Wyborcy, którzy zgłoszą zamiar skorzystania  z prawa transportu do lokalu wyborczego, zostaną w terminie do 12 października 2023 roku poinformowani przez pracownika Urzędu Gminy Lipie o godzinie oraz szczegółach przebiegu trasy transportu do lokalu.
Uwaga! Wyborca, który zgłosi zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu wyborczego lub transportu powrotnego może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego jednak nie później niż na 2 dni przed dniem głosowania. Wycofanie zgłoszenia powinno nastąpić w wyżej opisanej formie właściwej dla składania zgłoszeń.
Niezależnie od wyżej opisanego transportu w dniu wyborów Gmina Lipie zapewni wszystkim wyborcom możliwość skorzystania z bezpłatnego dojazdu do lokali wyborczych liniami gminnej komunikacji lokalnej. 15 października uruchomimy trzy specjalne gminne linie komunikacyjne, które będą kursować według ustalonego rozkładu i umożliwią mieszkańcom dojazd na wybory.

Autor: 

Iza Łakoma

Pliki do pobrania
Formularz zgłoszenia.docx docx,27.1 KB pobierz plik