Informacja na temat zgłaszania się do debaty nad Raportem o stanie gminy Lipie za 2023 rok

W związku ze zmianą terminu sesji, na której odbędzie się debata nad Raportem o stanie gminy za rok 2023 - z dnia 27 czerwca 2024 r. na dzień 24 czerwca 2024 r., zmianie ulega termin zgłaszania się do debaty nad raportem. Mieszkańcy, którzy chcieliby zabrać głos w debacie, zobowiązani są do złożenia Przewodniczącemu Rady Gminy Lipie pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie to zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym, składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień sesji, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy, tj. do 21 czerwca 2024 r. (piątek) do godziny 13.30 w pok. nr 1 Urzędu Gminy Lipie przy ul. Częstochowskiej 29. Mieszkańcy będą zabierali głos według kolejności otrzymania zgłoszeń przez Przewodniczącego Rady Gminy.

Autor: 

Karolina Kapral

Pliki do pobrania
Raport o stanie gminy Lipie pdf,35.21 MB pobierz plik
Formularz zgłoszeniowy docx,15.65 KB pobierz plik