INFORMACJA O TERMINIE PŁATNOŚCI

Przypominamy, że dnia 15 maja (środa) upływa termin płatności II raty zobowiązań pieniężnych za 2024 rok, z tytułu podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości. Podatki należy wpłacać  na indywidualny rachunek bankowy wskazany w każdej decyzji podatkowej (nakazie płatniczym), w banku, w kasie Urzędu Gminy Lipie, w placówce pocztowej lub u sołtysa (inkasenta).
W dniu 15 marca 2024 r. mija również termin płatności II raty (za m-c marzec, kwiecień) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty należy wpłacać na numer konta wskazanego na blankiecie opłat, w banku, w kasie Urzędu Gminy Lipie, w placówce pocztowej lub u sołtysa (inkasenta).

Autor: 

Bogdan Gniła