Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Lipie dotycząca sprostowania numeracji Sesji Rady Gminy Lipie w dniu 30 listopada 2023 r.

Informuję, że na dzień 24 listopada 2023 r. została zwołana Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie, której nadano nr LXX.
W związku z powyższym Sesja Rady Gminy Lipie, która została zaplanowana w dniu 30 listopada 2023 r. w trybie zwyczajnym z zachowaniem 7 dniowego terminu powiadomienia, będzie miała numer LXXI, dlatego też zachodzi konieczność sprostowania odpowiednich aktów.
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski
 

Autor: 

Karolina Kapral