Informacja Wójta Gminy Lipie

W związku z incydentem, który miał miejsce dziś w Natolinie, proszę Rodziców uczniów o zachowanie czujności w czasie dowozu dzieci do szkoły i ich drogi powrotnej do domu. Uczniowie powinni zostać poinformowani, że nie należy zgadzać się na żadne propozycje ze strony nieznajomych osób.
Dziś w Natolinie w rejonie przystanku autobusowego podczas odwozu dzieci szkolnych do dwójki uczennic, które wysiadły z autobusu szkolnego, podeszła nieznajoma kobieta. Zwróciło to uwagę osoby sprawującej nadzór nad przewożonymi dziećmi, która zapytała tę kobietę o tożsamość i przyczynę jej zainteresowania dziewczynkami. Zapytana nie udzieliła logicznej odpowiedzi, do tego w zauważalny sposób próbowała zasłaniać swoją twarz dłonią. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci opiekunka przewozu zdecydowała, by obie dziewczynki ponownie zabrać do autobusu. Dzieci zostały następnie odwiezione bezpośrednio do domów. Nie są znane intencje nieznanej kobiety, należy jednak zwrócić uwagę i poinstruować dzieci, by nie przystawały na żadne propozycje ze strony nieznajomych.
O incydencie, do którego doszło w Natolinie, została zawiadomiona Policja.
Proszę o udostępnianie tej informacji, by dotarła do jak największej liczby osób.

Z wyrazami szacunku
Bożena Wieloch
Wójt Gminy Lipie

Autor: 

Agnieszka Kotynia