Konferencja przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci odbyła się w Lipiu

„Stop przemocy i krzywdzeniu dzieci” – pod takim hasłem w dniu 20 września 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Lipiu odbyła się konferencja poświęcona trosce o życie, zdrowie i bezpieczeństwo najmłodszych mieszkańców gminy Lipie. Konferencja, zorganizowana pod patronatem Wójt Gminy Lipie p. Bożeny Wieloch, zorganizowana została przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipiu. Zaproszenie do udziału przyjęli przedstawiciele Sądu Rejonowego w Częstochowie, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku, Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny w Parzymiechach, dyrektorzy, nauczyciele oraz rodzice reprezentujący szkoły z terenu Gminy Lipie, a także przedstawiciele Rady Gminy Lipie i Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Tematyka konferencji zainspirowała prelegentów do wypowiedzi na temat:

  1. Rola kuratora sądowego w przeciwdziałaniu przemocy domowej oraz procedura interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka – Kurator Sądu Rejonowego w Częstochowie Pani Katarzyna Dzierżykowska-Poliszewska.
  2. Zadania, kompetencje, rola i instytucje powiatu w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kłobucku Pan Tomasz Sobiś.
  3. Rola pomocy psychologicznej i wsparcie rodzin niewydolnych wychowawczo –psycholog dziecięcy z Gminnego Punktu Wsparcia Rodziny w Parzymiechach Pani Marta Paluchowska.
  4. Zadania pracowników szkoły w sytuacji rozpoznania lub podejrzenia krzywdzenia dziecka w rodzinie – Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lipiu Pani Olga Michalak.
  5. Procedury interwencyjne podejmowane w szkole wobec podejrzenia krzywdzenia dziecka – pedagog  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Lipiu Pani Iwona Zdunek.
  6. Interwencja i pomoc rodzinom dotkniętym przemocą domową a zwłaszcza krzywdzonym dzieciom – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipiu Pani Ilona Kubicka.

Na zakończenie konferencji Wójt Gminy Lipie p. Bożena Wieloch podziękowała wszystkim prelegentom, nauczycielom, rodzicom i  radnym za merytoryczną dyskusję. Mając na uwadze, że dziecko wymaga szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej stwierdziła, że naczelną zasadą wszystkich działań podejmowanych przez pracowników instytucji oświatowych, gminnych i powiatowych jest kierowanie się interesem dziecka oraz działanie dla jego dobra z poszanowaniem jego praw i z uwzględnieniem jego potrzeb.

Autor: 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipiu - Olga Michalak