Konsultacje zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Zielony Wierzchołek Śląska

Zapraszamy do konsultowania zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD "ZIELONY WIERZCHOŁEK ŚLĄSKA oraz procedur na lata 2023-2029. Konsultacje potrwają do dnia 26 czerwca do godz. 9.00. Formularz uwag do LSR można przesłać mailowo (biuro@lgd-klobuck.pl), pocztą lub złożyć osobiście (42-100 Kłobuck, ul. Staszica 12). Decyduje termin wpływu do biura LGD. Tel kontaktowy 343172530.
link do konsultacji:
https://lgd-klobuck.pl/375/konsultacje-zmian-lsr-oraz-procedur-na-lata-2023-2027.html

Autor: 

Agnieszka Kotynia