LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu 27 września 2023 roku /środa/ o godz. 07:30 odbędzie się LXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali  narad Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XXX/190/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich poprzez likwidację oddziału przedszkolnego.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/268/2021 Rady Gminy Lipie z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich z oddziałem przedszkolnym.
  8. Zakończenie obrad LXVIII Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski

logo Rady Gminy Lipie
Autor: 

Karolina Kapral