LXX Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  w dniu  24 listopada 2023 roku /piątek/ o godz. 8:00 odbędzie się LXX Sesja Rady Gminy Lipie w sali narad Urzędu Gminy w Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wybór Sekretarza obrad.
  4. Powołanie Komisji Uchwał.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023. (LXX/.../2023)
  6. Zakończenie obrad LXX Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski

Autor: 

Karolina Kapral