LXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie

Uprzejmie zawiadamiam, iż w dniu  w dniu  10 kwietnia 2024 roku /środa/ o godz. 8:00 odbędzie się LXXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Lipie w sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w  Lipiu z proponowanym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2.    Przyjęcie porządku obrad.
3.    Wybór Sekretarza obrad.
4.    Powołanie Komisji Uchwał.
5.    Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Rębielicach Szlacheckich wraz z oddziałem przedszkolnym.(LXXV/.../2024)
6.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na obszarze Gminy Lipie.(LXXV/.../2024)
7.    Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Gminę Lipie zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego.(LXXV/.../2024
8.    Zakończenie obrad LXXV Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Lipie.

Z poważaniem
Przewodniczący Rady Gminy Lipie
Zbigniew Bystrzykowski

Autor: 

Karolina Kapral