Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipie w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I

Gmina Lipie ogłosiła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.„Modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lipie w formule zaprojektuj i wybuduj – etap I”. Zainteresowani wykonawcy mogą składać oferty do dnia 07.03.2024 r. do godz. 9:00.
Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Systemu E-Zamówienia Publiczne Gminy Lipie dostępnego pod adresem: https://e-zp.lipie.pl/procurements/12/procurement 

Autor: 

Klaudia Cieśla-Jasiak