„Nauka pełna energii” – IX etap programu „Być jak Ignacy”

Uczniowie klasy szóstej ZSP w Lipiu zrealizowali kolejny etap ogólnopolskiego programu „Być jak Ignacy”, który poświęcony był energii geotermalnej. Tym razem poznali źródła energii z wnętrza ziemi, a także sposoby jej pozyskiwania i wykorzystania. 
Na początku zajęć obejrzeli film edukacyjny o gejzerach. Dowiedzieli się w ten sposób, że zarówno podziemne zbiorniki wody, jak i gorące skały są źródłami ciepła, które można wykorzystać do produkcji energii. Następnie uczniowie zbudowali model doświadczalny obrazujący ciepło z wnętrza Ziemi, wykorzystując do tego papierowy wiatraczek i podgrzewacze. Podsumowaniem zajęć było określenie zalet i wad energii geotermalnej.
 

Autor: 

Izabella Pecherz